قدرت خرید مردم ، فروشگاه ها
قدرت خرید مردم بازهم کاهش یافت ۳۰ آبان ۱۴۰۱

قدرت خرید مردم بازهم کاهش یافت

روند نزولی کل تراکنش‌های خرید شامل موبایلی، اینترنتی و پایانه فروشگاهی از مردادماه سال 99 شروع شده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi