قدرت یکدست
این همه هزینه دادند برای قدرت یکدست، اما بازهم اختلاف دارند ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

این همه هزینه دادند برای قدرت یکدست، اما بازهم اختلاف دارند

در یک حاکمیت یکدست که برایش هزینه سنگینی هم پرداخت شده، مسلما نباید شاهد تضاد در نهاد ها باشیم؛ چون این حاکمیت یکدست شده است تا اختلافی نباشد

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi