قطار فقر
قطار فقر از قطار پیشرفت، سبقت گرفت ۱۴ دی ۱۴۰۱

قطار فقر از قطار پیشرفت، سبقت گرفت

روزنامه جهان صنعت به کنایه خطاب به دولت از سبقت قطار فقر از قطار پیشرفت جلو نوشت.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi