قیض تلفن ، دولت رئیسی
دست بردن در جیب مردم به سبک دولت انقلابی ۱۴ آبان ۱۴۰۱

دست بردن در جیب مردم به سبک دولت انقلابی

کانال وابسته به محمود احمدی نژاد، با اشاره به افزایش هزینه آبونمان تلفن ثابت تا ۲۰ هزار تومان، به انتقاد از عملکرد دولت رئیسی پرداخت

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi