قیمت کالا ها
خبر مهم درباره یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

خبر مهم درباره یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی

در حالی تقریبا ۴ ماه از جراحی اقتصادی دولت و افزایش قیمت کالاها می‌گذرد که در این مدت تاکنون ۴ مرحله نیز یارانه نقدی نیز برای سرپرستان خانوار واریز شده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi