قیمت گوشت ، حبوبات
فشار افزایش قیمت گوشت روی حبوبات ۱۵ اسفند ۱۴۰۱

فشار افزایش قیمت گوشت روی حبوبات

در کنار سقوط آزاد مصرف گوشت در میان خانوارهای ایرانی که حدود شش کیلوگرم گزارش شده است، مصرف سایر اقلام پروتینی نظیر لبنیات و شیر نیز دستخوش کاهش شده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi