له شدن مردم
پاک کردن صورت مسئله ارز ترجیحی، له کردن حداقل ۳ دهک جامعه است ۰۴ اسفند ۱۴۰۰

پاک کردن صورت مسئله ارز ترجیحی، له کردن حداقل ۳ دهک جامعه است

نماینده ادوار مجلس گفت: پاک کردن صورت مسئله ماجرای حذف ارز ترجیحی له کردن حداقل ۳ دهک جامعه است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi