مالیات تنبیهی
مالیات تنبیهی بر نفت و گاز چیست؟ / اقتصاد روسیه با این مالیات، چه آسیبی خواهد دید؟ ۲۶ اسفند ۱۴۰۰

مالیات تنبیهی بر نفت و گاز چیست؟ / اقتصاد روسیه با این مالیات، چه آسیبی خواهد دید؟

پویایی تقاضا و عرضه فعلی به این معنی است که مالیات تنبیهی بر نفت روسیه هم برای روسیه طاقت‌فرسا و هم برای سایر نقاط جهان سودآور است و آن را معتبرتر و پایدارتر از تحریم می‌کند. این ایده سزاوار توجه بیشتر است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi