مانور فرضی زلزله
برپایی مانور فرضی زلزله در منطقه ۸ و تمرین امداد‌رسانی در زلزله ۲۵ دی ۱۴۰۰

برپایی مانور فرضی زلزله در منطقه ۸ و تمرین امداد‌رسانی در زلزله

مانور فرضی زلزله با مشارکت همه دستگاه های مسئول منطقه ۸ در ساختمان شهرداری برگزار شد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi