ماکرون ، مقابله با ایران
ماکرون:باید شیوه مقابله با تهدیدهای ایران در جهان را تغییر دهیم ۱۷ آبان ۱۴۰۱

ماکرون:باید شیوه مقابله با تهدیدهای ایران در جهان را تغییر دهیم

رئیس جمهور فرانسه با ادعای اینکه تهدیدهای ایران فراتر از محدوده غرب آسیا گسترش پیدا کرده، گفت باید شیوه مقابله با تهدیدهای ایران در جهان را تغییر دهند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi