متهم ابان 98
حکم سه متهم آبان ۹۸ تغییر کرد ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

حکم سه متهم آبان ۹۸ تغییر کرد

سه متهم حوادث آبان ۹۸ که ابتدا به اعدام محکوم شده بودند، با رای شعبه هم عرض به پنج سال حبس محکوم شدند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi