مجلس انقلاب
غیرعلنی‌های مجلس انقلابی، مذاکرات وین را به کدام سمت خواهد برد؟ ۲۲ اسفند ۱۴۰۰

غیرعلنی‌های مجلس انقلابی، مذاکرات وین را به کدام سمت خواهد برد؟

مجلس انقلابی همچنان گریزان از شفافیت و دلبسته به جلسات غیرعلنی است. دیروز اعلام شد که بار دیگر جلسه‌ای غیر‌علنی برای بررسی روند مذاکرات در مجلس برگزار می‌شود.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi