مجوز زیست محیطی
معاون دادستان کل کشور: مجوز زیست محیطی پتروشیمی میانکاله قانونی نیست ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

معاون دادستان کل کشور: مجوز زیست محیطی پتروشیمی میانکاله قانونی نیست

غلام عباس ترکی معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: تا زمانی که مجوز قانونی در خصوص محیط زیست اخذ نشود، امکان ادامه فعالیت پتروشیمی میانکاله مقدور نخواهد بود.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi