محدودیت های اینترنت ، اتاق بازرگانی
محدودیت‌های اینترنت داد اتاق بازرگانی را در آورد ۲۵ آبان ۱۴۰۱

محدودیت‌های اینترنت داد اتاق بازرگانی را در آورد

در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام شد که بخش خصوصی با رئیس‌جمهور درباره خطرات اقتصادی محدودیت‌های اینترنت نامه‌نگاری کرده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi