محسن معظمی گودرزی
ثبت اولین فرمولاسیون غذایی ویژه طیور زینتی در ایران ۱۶ فروردین ۱۴۰۱

ثبت اولین فرمولاسیون غذایی ویژه طیور زینتی در ایران

مهندس محسن معظمی گودرزی توانست بعد از سال هال تلاش و کار تحقیقاتی اولین فرومولاسیون غذایی ویژه طیور زینتی در ایران را به عنوان اختراع ثبت کند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi