محمد رضا محمد یوسفی
محمدرضا محمدیوسفی، مدیرکل رسانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد ۰۸ خرداد ۱۴۰۱

محمدرضا محمدیوسفی، مدیرکل رسانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد

محمدرضا محمدیوسفی، مدیرکل رسانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، حسن رحیمی، مشاور رئیس مجمع و رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمدرضا محمدیوسفی را به سمت مدیرکل رسانه این مرکز منصوب کرد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi