محمد قسیم
حکومتی که محکوم به فناست ۰۲ بهمن ۱۴۰۱

حکومتی که محکوم به فناست

محمد قسیم عثمانی نماینده پیشین مجلس:حکومت تا زمانی ماندگار است که بین خود و مردم، شکاف گسترش یافته و تعمیق یافته نداشته باشد در غیر این صورت محکوم به فنا و انقراض است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi