مدد سراهای شهر
آغوش شهر میزبان “بابا مجتبی” پدر مهربان کرمانشاهی ۲۲ آذر ۱۴۰۰

آغوش شهر میزبان “بابا مجتبی” پدر مهربان کرمانشاهی

با اقدام به موقع فوریت های اجتماعی، بابا مجتبی پدر مهربان کرمانشاهی در یکی از مددسراهای شهر تهران اسکان یافت.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi