مدیر عامل بانک شهر
صدور حکم مدیرعامل جدید بانک شهر در مراحل نهایی ۱۴ آذر ۱۴۰۰

صدور حکم مدیرعامل جدید بانک شهر در مراحل نهایی

بانک شهر ‘دولتی’ نیست بلکه ۹ شهرداری کلان شهر کشور سهامدار اصلی آن هستند و بیش از ۳۰ درصد سهامش متعلق به سهامداران خرد می‌باشند و طبق اساسنامه بانک‌های خصوصی، هیات مدیره توسط سهامداران در مجمع سالیانه انتخاب می‌شوند و نصب مدیر عامل بانک با تایید و اخذ نظر و رای هیات مدیره صورت می‌گیرد. […]

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi