مراجع،ماه رمضان،معیشت مردم
نگرانی مراجع در آستانه رمضان/مملکت را کمیته امدادی نمی‌شود اداره کرد ۲۰ اسفند ۱۴۰۲

نگرانی مراجع در آستانه رمضان/مملکت را کمیته امدادی نمی‌شود اداره کرد

در آستانۀ ماه مبارک رمضان و از زبان دو مرجع تقلید، آنچه به وضوح شنیده می‌شود نگرانی آنان از نحوۀ ادارۀ امور و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi