مراسم انقلابی کشور
پس چه شد آن “وا اسلاما”‌هایی که برای حجاب سر می‌دادید؟ ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

پس چه شد آن “وا اسلاما”‌هایی که برای حجاب سر می‌دادید؟

مردم مانده‌اند و این سؤال اساسی که اگر قرار بود بی‌حجابی آنقدر رسمی شود که در مهم‌ترین مراسم انقلابی کشور حضور زنان بی‌حجاب به سوژه‌ای برای دستگاه‌های رسمی تبلیغاتی کشور تبدیل شود، پس چرا اجازه دادید ماجرای مهسا امینی اتفاق بیفتد؟

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi