مرتا جوادی
مرتا جوادی الست گروپ (مدیر عامل الست گروپ) ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

مرتا جوادی الست گروپ (مدیر عامل الست گروپ)

مهاجرت جزو اموری است که اخیرا کانون توجهات را به خود جلب کرده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi