مرتضی قیاسی
تلاش برای حضور در بازی‌های المپیک ۲۹ آذر ۱۴۰۰

تلاش برای حضور در بازی‌های المپیک

کشتی گیر لرستانی ایرانبیان کرد: در وزن ۶۵ کیلوگرم شرایط خوبی دارم و با توجه به همین موضوع در قهرمانی کشور حضور خواهم یافت و هدفم حضور دوباره در بازی‌های المپیک است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi