مردمی ها،مجلس،فرزند آوری
تحمیل هزینه‌های زیانبار به جیب ملت ۱۶ بهمن ۱۴۰۲

تحمیل هزینه‌های زیانبار به جیب ملت

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: هنگامی که گفته می‌شود دولت و مجلس برنامه‌ای برای تولید ندارند، آقایان چنین برداشت می‌کنند که این ادعا ناشی از بدبینی مفرط یا سیاه‌نمایی است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi