مردمی ها ، حراج مدارس ، مولد سازی
حراج هزاران مدرسه جدید و قدیمی در قالب مولدسازی! ۲۶ بهمن ۱۴۰۱

حراج هزاران مدرسه جدید و قدیمی در قالب مولدسازی!

در مجموع بیش از ۱۶۶۰ پروژه مدرسه‌سازی با درصد پیشرفت مختلف برای مولدسازی در سامانه قرار گرفته است. تقریباً به همین مقدار نیز مدرسه قدیمی در لیست املاک جهت فروش ارائه شده است. مدارس در این لیست با ۲ عنوان قدیمی یا تخریبی عرضه شده‌اند. قیمت فروش این مدارس و روش فروش نیز نامعلوم است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi