مرک دختر اردبیلی ، مدرسه شاهد
تناقض در اعلام مرگ دختر اردبيلی! ۲۵ مهر ۱۴۰۱

تناقض در اعلام مرگ دختر اردبيلی!

با گذشت بيش از 72 ساعت پس از ماجراهاي مشكوك مرگ دانش‌آموزان اردبيلي، هنوز نه تنها از تناقضات و ابهامات پيراموني اين حادثه كاسته نشده؛ بلكه پيگيري تحليلي اخبار و رخدادهاي روز گذشته بر سرگشتگي اين كلاف سردرگم افزود و دامنه تضادها را افزايش داد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi