مسافران خارجی
مسافران خارجی در انتظار تایید سازمان جهانی بهداشت ۱۲ دی ۱۴۰۰

مسافران خارجی در انتظار تایید سازمان جهانی بهداشت

وزیربهداشت گفت: منتظر هستیم که واکسن های داخلی مان تایید شود تا صرفا نیاز به تزریق استرازنکا برای مسافرت کردن به سایر کشورها نباشد.

logo-samandehi