مستمری
بی‌قانونی در تعیین مستمری بازنشستگان ۱۷ خرداد ۱۴۰۱

بی‌قانونی در تعیین مستمری بازنشستگان

افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح توسط دولت، زیر سوال بردن مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار است و از سوی دیگر، با قوانین جاری مغایرت دارد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi