: مسعود پزشکیان ، تخریب ، تندروها
استارت پروژه های تخریب تندروها علیه مسعود پزشکیان ۲۲ خرداد ۱۴۰۳

استارت پروژه های تخریب تندروها علیه مسعود پزشکیان

فيتيله انتقاد، اتهام و تخريب عليه مسعود پزشكيان را بالا بكشيد.» اين فرماني است كه گفته مي‌شود از سوي برخي افراد و جريانات راديكال خطاب به كانال‌ها، پيج‌ها و صفحات مجازي همسو صادر شده است. فرماني كه به دنبال ايجاد جوي منفي عليه نامزدي است كه مي‌بايست يك تنه با لشگري 5نفره از نامزدهاي اصولگرا روبه رو شود.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi