مسکن، برنامه هفتم توسعه، اجاره نشینی
ساخت یک میلیون مسکن در برنامه هفتم، عددسازی است ۲۵ دی ۱۴۰۲

ساخت یک میلیون مسکن در برنامه هفتم، عددسازی است

ناصر ذاکری اظهارداشت: همان زمان هم مطرح شد که شعار ساخت یک میلیون واحد در سال با ظرفیت‌های اقتصادی و فنی کشور سازگاری ندارد و قابل تحقق نیست.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi