مشاوره حقوقی
حمایت پزشکی قانون ۰۸ خرداد ۱۴۰۳

حمایت پزشکی قانون

دادسرای ویژه جرائم پزشکی مکانی است که به بررسی و تحقیق در مورد جرایم مرتبط با حوزه پزشکی می‌پردازد. این دادسرا باتوجه‌به تخصصی بودن موضوعات مربوطه، متشکل از مقامات قضایی و کارشناسان پزشکی است که دانش و تجربه کافی در زمینه جرایم مربوط به حوزه پزشکی را دارند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi