مصوبه مولد سازی ، زمینه فساد
مصوبه مولدسازی یعنی فراهم آمدن زمینه فساد ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

مصوبه مولدسازی یعنی فراهم آمدن زمینه فساد

یک نماینده مجلس تاکید کرد: تضعیف نهاد و رکن قانونگذار کشور که مجلس است به نفع کسی نیست. می‌شود مجلس را دور زد، می‌شود وزیر و رئیس‌جمهور را دور زد، می‌شود قانون را هم دور زد، اما در درازمدت هیچ کشوری از دور زدن نظر و رأی ملت نفعی نمی‌برد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi