مصوبه کنکور
کدامیک از این ستمگری‌ها را می‌توانید پاسخ دهید؟ ۰۹ مرداد ۱۴۰۱

کدامیک از این ستمگری‌ها را می‌توانید پاسخ دهید؟

​احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به رئیس جمهور نسبت به ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقاد کرد و آنرا خلاف عدالت و مطلوب اقشار خاصی از جامعه و بستر مفسده های دیگر برشمرد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi