معترضین
انتقاد رئیس دیوان عالی به احکام اعدام برای معترضین ۱۲ دی ۱۴۰۱

انتقاد رئیس دیوان عالی به احکام اعدام برای معترضین

رییس دیوان عالی کشور با بیان این‌که «یکی از بدترین هجمه‌ها که دشمن درصدد القای آن است ایجاد ناامیدی است»، گفت: می‌توان تحریم‌ها را دور زد و شبهات را پاسخ داد، اما اگر ناامیدی بر ما غلبه کند که "نمی توانیم" نخواهیم توانست.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi