معیشت کارگران
افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق هم پاسخگوی معیشت کارگران نیست ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق هم پاسخگوی معیشت کارگران نیست

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه افزایش دستمزد باعث بیکاری نمی‌شود گفت: طبق آمار‌ها سال گذشته آمار پرداخت بیمه بیکاری کاهش یافت؛ بنابراین ضرورت دارد امسال در تعیین دستمزد به ماندگاری کارگر درمشاغل توجه شود.

زندگی سخت با دستمزدهای «کمتر» از ۱۸میلیون تومان! ۰۱ بهمن ۱۴۰۱

زندگی سخت با دستمزدهای «کمتر» از ۱۸میلیون تومان!

: با هر مدلی هزینه‌های زندگی را حساب کنیم، به ارقامی می‌رسیم که با درصدهای متعارف افزایش مزد به آن نمی‌رسیم. با یک دودوتا چهارتای ساده معلوم می‌شود که کارگران به دو تا سه برابر مزد فعلی نیاز دارند

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi