ملاقات مردمی ، عضو شورای شهز ، حبیب کاشانی ، شهردار منطقه 21 ، حسین کاشانی پور
ملاقات مردمی و بازدید عضو شورای اسلامی شهر تهران، در منطقه ۲۱ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰

ملاقات مردمی و بازدید عضو شورای اسلامی شهر تهران، در منطقه ۲۱

حبیب کاشانی عضو شورای اسلامی شهر تهران و حسین کاشانی پور شهردار منطقه۲۱ امروز چهارشنبه سیزدهم بهمن ماه ۱۴۰۰، پس از بازدید تعدادی از پروژه ها و طرح های شهری منطقه، به دیدار با شهروندان و صاحبین صنایع پرداخته، درخواست های آنان را مورد بررسی قرار داده و دستورات لازم جهت پیگیری موارد مطروحه را صادر کردند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi