مهاجرت آقازاده ها ، انسیه خزعلی ، شرکت فرزند خزعلی
دوگانگی رفتاری سیاسیون با مهاجرت آقازاده ها ۲۴ شهریور ۱۴۰۱

دوگانگی رفتاری سیاسیون با مهاجرت آقازاده ها

پس از آن بود که خبر مهاجرت پسر انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، به کانادا و تأیید برادرش مهدی خزعلی در‌این‌باره و تأکید بر ثبت شرکت کانادایی احمدرضا رضازاده که در حوزه فروش وی‌پی‌ان فعالیت دارد، جنجال به پا کرد و حواشی منفی زیادی به همراه داشت.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi