موانع تولید
اصلاح مسیر رشد تولید… ۱۶ اسفند ۱۴۰۰

اصلاح مسیر رشد تولید…

رئیس قوه قضائیه : هر سه قوه به ویژه دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور و معاون اول وی، مجدانه تمام تلاش خود را در جهت رفع موانع تولید بکار بسته‌اند و شما فعالان اقتصادی نیز باید در سه جبهه؛ شناسایی موانع تولید، رفع آن ها و جلوگیری از ایجاد مجدد این موانع، قوای حکومتی را یاری دهید

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi