موسوی لارگانی
حمله روزنامه دولت به نماینده‌ای که از وزیر کار انتقاد کرد ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

حمله روزنامه دولت به نماینده‌ای که از وزیر کار انتقاد کرد

موسوی لارگانی در نطق اخیر خود همچنین گفته بود: «آخرین شاهکار‌های این تیم، سفر پرهزینه مدیران وزارتخانه به روسیه در شرایط معیشتی سخت ملت است.»

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi