میراث فرهنگی ناملموس
حمایت حقوقی از میراث فرهنگی ناملموس، از جنبه تطبیقی منتشر شد ۱۳ بهمن ۱۴۰۰

حمایت حقوقی از میراث فرهنگی ناملموس، از جنبه تطبیقی منتشر شد

مرکز میراث ناملموس تهران ترجمه‌ی فارسی کتاب «حمایت حقوقی از میراث فرهنگی ناملموس، از جنبه تطبیقی» را به فارسی ترجمه و منتشر کرد.

logo-samandehi