نبویان
در توافق احتمالی به جای گرفتن تضمین از آمریکا از ما تضمین گرفته اند! ۰۷ اسفند ۱۴۰۰

در توافق احتمالی به جای گرفتن تضمین از آمریکا از ما تضمین گرفته اند!

محمود نبویان، عضو کمیسیون اصل نود گفت: در توافقی که احتمالا در چند روز آینده رخ می دهد، آنچه مطلوب نمایندگان است، وجود ندارد

logo-samandehi