نجمن صنفی مدیران رسانه
در دومین جلسه کمیته پایگاه‌های خبری انجمن صنفی مدیران رسانه چه گذشت؟ ۲۵ آبان ۱۴۰۰

در دومین جلسه کمیته پایگاه‌های خبری انجمن صنفی مدیران رسانه چه گذشت؟

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ، در این جلسه طبق دستور جلسه اعلام شده کلیه افراد حاضر به آسیب شناسی رتبه بندی پایگاه‌های خبری در چهار دوره گذشته مورد بحث و تبادل نظر پرداختند. اعم موارد مطرح شده تاکید بر اصلاح ترکیب شورای رتبه بندی و مشارکت جدی‌تر انجمن صنفی در این امر، بازنگری و […]

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi