ندپرایس ، مداکرات ، برجام
آمریکا: هیچ پیامی از طریق عراق برای ایران نفرستاده‌ایم ۰۹ اسفند ۱۴۰۱

آمریکا: هیچ پیامی از طریق عراق برای ایران نفرستاده‌ایم

ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان اینکه هیچ پیامی از طریق وزیر خارجه عراق برای همتای ایرانی او ارسال نکرده‌اند، بار دیگر تکرار کرد که احیای برجام برای ماه‌هاست که در دستورکار قرار ندارد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi