نظامیان روسیه
ادعای روسیه: وقتی ما در بوچا بودیم، حتی یک غیرنظامی هم کشته نشد ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

ادعای روسیه: وقتی ما در بوچا بودیم، حتی یک غیرنظامی هم کشته نشد

روز گذشته رئیس گروه امداد شهرک بوچا واقع در ۳۰ کیلومتری کی‌یف از کشف یک گور دستجمعی در این شهرک خبر داد. به‌گفته این مقام اوکراینی دستکم جسد بی‌جان ۵۷ نفر در این محل پیدا شده است که تعدادی از آن ها حتی بصورت کامل مدفون نشده بودند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi