نمایشگاه بین اللملی کتاب
حضور فعال دانشگاه آزاد اسلامی در نمایشگاه بین المللی کتاب ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

حضور فعال دانشگاه آزاد اسلامی در نمایشگاه بین المللی کتاب

نشر علمی و دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگترین انتشارات دانشگاهی با شعار «با کتاب سلامتیم» در نمایشگاه بین المللی کتاب حضور یافته است.

logo-samandehi