نماینده تبریز ، گفت و گوی ملی
هر کسی آمد حرف بزند گفتند با آقا مخالفی ۰۹ آذر ۱۴۰۱

هر کسی آمد حرف بزند گفتند با آقا مخالفی

نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در مورد شکل گیری گفت وگوی ملی گفت: مشکل اساسی ما این است که اصلا بلد نیستیم با هم گفتگو کنیم.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi