نهضت ملی مسکن ، شرکت عمران شهرهای جدید
خبر مهم برای متقاضیان نهضت ملی مسکن ۲۰ تیر ۱۴۰۱

خبر مهم برای متقاضیان نهضت ملی مسکن

مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید گفت: پیامک واریز آورده طی سه مرحله به متقاضیان ارسال می‌شود؛ اگر پس از مرحله‌ی سوم وجهی پرداخت نشود افراد دیگری از فهرست ذخیره جایگزین آن‌ها می‌شوند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi