نوبخت ، خزانه دولت ، دولت رئیسی
نوبخت : اگر راست می گویید و خزانه خالی بود، چطور حقوق کارمندان را پرداخت کردید؟ ۱۴ دی ۱۴۰۱

نوبخت : اگر راست می گویید و خزانه خالی بود، چطور حقوق کارمندان را پرداخت کردید؟

معاون رئیس جمهور دولت دوازدهم گفت: اگر خزانه خالی بود، دولت سیزدهم چطور توانست در ماه‌های اول بدون خلق پایه پولی و ایجاد بدهی حقوق کارمندان را پرداخت کند؟

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi