نیروگاه مشترک
ساخت نیروگاه مشترک باجمهوری آذربایجان ۲۴ آذر ۱۴۰۰

ساخت نیروگاه مشترک باجمهوری آذربایجان

وزیر نیرو با اشاره به آمادگی ایران برای ساخت نیروگاه مشترک با جمهوری آذربایجان، گفت: موضوع اتصال شبکه برق ایران به روسیه از طریق جمهوری آذربایجان برای تقویت روابط سه جانبه حائز اهمیت است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi