هشدار رئیسی ، اسرائیل
هشدار رئیسی به اسرائیل:‌ با کوچکترین حرکتی، مقصد نیروهای مسلح ما مرکز این رژیم خواهد بود ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

هشدار رئیسی به اسرائیل:‌ با کوچکترین حرکتی، مقصد نیروهای مسلح ما مرکز این رژیم خواهد بود

رییس جمهور خطاب به رژیم صهیونیستی گفت: کوچکترین تحرک شما از نیروهای مسلح ما مخفی نیست و اگر کوچک ترین حرکتی از سوی شما رخ دهد، مقصد نیروهای مسلح ما مرکز رژیم صهیونیستی خواهد بود.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi